Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần nhưng đến thời Lê lại không phát triển ?

Đề bài

Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần nhưng đến thời Lê sơ lại không phát triển?

Bạn đang xem bài: Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần nhưng đến thời Lê lại không phát triển ?

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 105 để phân tích, lí giải.

Lời giải chi tiết

*Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần vì:

– Phật giáo vốn được du nhập vào nước ta từ lâu, đã ăn sâu trong tâm thức người Việt.

– Do vua, quan thời Lý, Trần nhiều người theo đạo Phật nên đã cho xây dựng chùa, đúc chuông, tô tượng, viết giáo lí nhà Phật. Chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi. Các nhà sư được triều đình tôn trọng, được tham gia vào bàn bạc các công việc quan trọng của đất nước.

* Đến thời Lê sơ lại không phát triển vì:

– Với việc muốn hoàn thiện bộ máy nhà nước phong kiến theo hướng quân chủ chuyên chế mà những tư tưởng của Nho giáo lại là công cụ để duy trì và bảo vệ trật tự của xã hội phong kiến. Vì vậy, Nho giáo được nâng lên chiếm vị trí độc tôn trong xã hội.

– Nhà nước phong kiến còn ban hành nhiều điều lệ nhằm hạn chế sự phát triển của Phật giáo (phá bỏ chùa triền, loại bỏ quyền lực của các nhà sư), đưa Phật giáo xuống hàng thứ yếu.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *