Tuyển sinh vào lớp 10

Tuyển sinh lớp 10 Nam Định 2021: Lùi lịch thi vào lớp 10

Tỉnh Nam Định thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022. Theo đó, thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong vào ngày 15,16/06/2021.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 730/TTr-SGDĐT ngày 19/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh lịch thi và công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022, căn cứ tình hình thực tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Bạn đang xem bài: Tuyển sinh lớp 10 Nam Định 2021: Lùi lịch thi vào lớp 10

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022. Cụ thể:

1.1. Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông

–  Thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong: ngày 15, 16/6/2021.

–  Thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên: ngày 27, 28/7/2021.

1.2. Điều chỉnh môn thi Ngoại ngữ chuyên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong: không tổ chức phần thi nói các môn ngoại ngữ chuyên, điểm bài thi là điểm phần thi viết tính theo thang điểm 10.00.

1.3. Điều chỉnh thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh

–  Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong: hoàn thành trước ngày 30/7/2021.

–  Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên: hoàn thành trước ngày 31/8/2021.

–  Tuyển sinh vào lớp 10 GDTX cấp THPT: trong tháng 9/2021.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022.

2. Trong trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

3. Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh an toàn, hiệu quả, đảm bảo phòng chống dịch và phù hợp với điều kiện thực tế.

Tham khảo thêm:

▶ Điểm thi tuyển sinh lớp 10 Nam Định

▶ Điểm chuẩn vào lớp 10 Nam Định

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Tuyển sinh vào lớp 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button