Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”

Mục III

III. Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”

– Năm 1984, Rru-nây trở thành thành viên thứ sáu của tổ chức ASEAN.

– Sau Chiến tranh lạnh, mối quan hệ giữa các nước ASEAN với 3 nước Đông Dương đã chuyển từ “đối đầu” sang “đối thoại”. Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN.

– Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7-1995, tiếp đó kết nạp Lào, Mi-an-ma vào tháng 7-1997 và Cam-pu-chia thánu 4-1999.

– Lần đầu trong lịch sử khu vực, 10 nước ASEAN đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất => ASEAN chuyển trọng tâm sang hoạt động hợp tác kinh tế, xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn thịnh.

+ Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực mậu dịch tự do (AFTA) trong vòng 10-15 năm.

+ Năm 1994, ASEAN lập diễn đàn khu vực (ARF) với sự tham gia của 23 quốc gia trong và ngoài khu vực nhằm tạo nên một môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển của Đông Nam Á.

=> Một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á. 

hoi nghi cap cao asean nam 2019 hop tai thai lan

Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2019 họp tại Thái Lan

ND chính

Bạn đang xem bài: Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”

Quá trình mở rộng thành viên của ASEAN từ “ASEAN 6” trở thành “ASEAN 10”

Sơ đồ tư duy các nước Đông Nam Á

20e21 09 08 10b4337 11

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Tổng hợp

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *