Tổng hợp

Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (1),(2)

1. Đôi nét về tục ngữ

Những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt (tự nhiên, lao động, sản xuất, xã hội), được nhân dân vận dụng vào lời nói, suy nghĩ, và lời ăn tiếng nói hàng ngày. Đây là một thể loại văn học dân gian.

Bạn đang xem bài: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (1),(2)

2. Giá trị nội dung

– Những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất đã phản ánh, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của nhân dân trong việc quan sát các hiện tượng thiên nhiên và trong lao động sản xuất. Những kinh nghiệm ấy là “túi khôn” của nhân dân nhưng chỉ có tính chất tương đối chính xã vì không ít kinh nghiệm được tổng kết chủ yếu dựa vào quan sát.

– Tục ngữ về con người, xã hội nhằm chú ý tôn vinh giá trị con người, đưa ra nhận xét, lời khuyên về những phẩm chất và lối sống mà con người cần phải có.

3. Giá trị nghệ thuật

– Lối nói ngắn gọn, có vần, có nhịp.

– Giàu hình ảnh, lập luận chặt chẽ.

– Các về thường đối xứng nhau cả về hình thức lẫn nội dung.

Sơ đồ tư duy Tìm hiểu chung Tục ngữ về thiên nhiên và lao động:

capture1

Sơ đồ tư duy Tìm hiểu chung Tục ngữ về con người và xã hội:

sa


Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Tổng hợp

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button