Trả lời câu hỏi mục II trang 26 SGK Địa lí 11

1. Dựa vào hình 5.4, hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 – 2004?

2. Dựa vào bảng 5.4, cho biết đến năm 2004, những quốc gia nào ở Mĩ La tinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP).

Câu 1

Dựa vào hình 5.4, hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 – 2004?

hinh 54 trang 26 dli 11

Bạn đang xem bài: Trả lời câu hỏi mục II trang 26 SGK Địa lí 11

Phương pháp giải:

Dựa vào hình 5.4.

Lời giải chi tiết:

Giai đoạn 1985 – 2004, GDP của Mĩ La tinh tăng lên rất nhanh (tăng 3,7%, từ 2,3% lên 6%), nhưng còn biến động:

– Giai đoạn 1985 – 1995: giảm 1,9%.

– Giai đoạn 1995 – 2000 tăng 2,5%.

– Giai đoạn 2000 – 2002 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế nên tốc độ tăng GDP giảm 2,4%.

– Giai đoạn 2002 – 2004, kinh tế tăng trưởng nhanh (tăng 5,5%).

Câu 2

Dựa vào bảng 5.4, cho biết đến năm 2004, những quốc gia nào ở Mĩ La tinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP).

bang 54 trang 26 dli 11

Phương pháp giải:

– Công thức tính tỉ lệ nợ nước ngoài so với GDP (%): (Tổng số nợ/GDP) x 100.

– Kĩ năng xử lý số liệu thống kê và so sánh.

Lời giải chi tiết:

BẢNG TỈ LỆ NỢ NƯỚC NGOÀI (SO VỚI GDP) Ở MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH – NĂM 2004

(Đơn vị: %)

Quốc gia

Tỉ lệ nợ nước ngoài

Quốc gia

Tỉ lệ nợ nước ngoài

Ac-hen-ti-na

104,3

Mê-hi-cô

88,6

Bra-xin

36,6

Pa-na-ma

63,8

Chi-lê

47,4

Pa-ra-goay

45,1

Ê-cu-a-đo

55,4

Pê-ru

43,4

Ha-mai-ca

75,0

Vê-nê-xu-ê-la

30,5

=> Nhận xét: 

– Phần lớn các nước Mĩ La Tinh năm 2004 có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP).

– 4 quốc gia có tỉ lệ nợ nước ngoài cao trên 60%: Ac-hen-ti-na, Ha-mai-ca, Mê-hi-cô và Pa-na-ma. Trong đó, Ac-hen-ti-na có tổng số nợ vượt cả GDP với tỉ lệ nợ nước ngoài lên tới 104,3%.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Địa lý 11

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *