Lin YuXi là ai? Hướng dẫn xem clip Lin YuXi

Trong thời gian gần đây những câu hỏi Lin YuXi là ai?, sinh năm bao nhiêu, cao bao nhiêu, bao nhiêu tuổi, cách xem clip Lin Yuxi làm sao mà… Read more
Bai 1 trang 125 SGK Dia li 10

Bài 1 trang 125 SGK Địa lí 10

Đề bài Em hãy nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng năng lượng trên thế giới thời kì 1940-2000. Giải thích: Nhận xét biểu đồ. Bạn đang… Read more
Bai 1 trang 86 SGK Dia li 10

Bài 1 trang 86 SGK Địa lí 10

Đề bài Giả sự tỉ suất tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2 % và không thay đổi trong thời kì 1995 – 2000. Bạn đang xem… Read more
Bai 10 trang 54 SGK Hinh hoc 11

Bài 10 trang 54 SGK Hình học 11

Đề bài Cho hình chóp \(S. ABCD\) có \(AB\) và \(CD\) không song song. Gọi \(M\) là một điểm thuộc miền trong của tam giác \(SCD\). a) Tìm giao điểm… Read more
Bai 12 trang 203 SGK Vat li 10

Bài 12 trang 203 SGK Vật lí 10

Đề bài Một màng xà phòng được căng trên bề mặt khung dây đồng mảnh hình chữ nhật treo thẳng đứng, đoạn dây đồng ab dài 50 mm và có… Read more
Bai 13 Thuc hanh Phan tich che do nuoc cua

Bài 13. Thực hành: Phân tích chế độ nước của sông Hồng SGK Địa lí 10 với cuộc sống

Dưới đây là Bài 13. Thực hành: Phân tích chế độ nước của sông Hồng SGK Địa lí 10 với cuộc sống mà chúng tôi đã biên soạn chi tiết… Read more
Bai 14 trang 210 SGK Vat li 10

Bài 14 trang 210 SGK Vật lí 10

Đề bài Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở 0oC để chuyển nó thành nước ở 20oC. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là… Read more
Bai 37 trang 8 SBT Vat Li 11

Bài 3.7 trang 8 SBT Vật Lí 11

Đề bài Ba điện tích điểm q1 = +2.10-8 C nằm tại điểm A;  q2 = +4.10-8 C nằm tại điểm B và q3 nằm tại điểm C. Hệ thống nằm cân bằng trong không… Read more
Bai 4 trang 22 SGK Hoa hoc 11

Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11

Đề bài Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau : a)… Read more
Bai 6 trang 38 SGK Hoa hoc 11

Bài 6 trang 38 SGK Hóa học 11

Đề bài Trong phản ứng nhiệt phân các muối NH4NO2 và NH4NO3, số oxi hóa của nitơ biến đổi như thế nào ? Nguyên tử nitơ trong ion nào của muối… Read more