Wiki

Top 18 เรียน สาธารณสุข ที่ไหน ดี

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ เรียน สาธารณสุข ที่ไหน ดี บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม Thptdonghoi พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

รูปภาพสำหรับคำหลัก: เรียน สาธารณสุข ที่ไหน ดี

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ เรียน สาธารณสุข ที่ไหน ดี

Table of Contents

1. มาช่วยไล่อันดับคณะเกี่ยวกับสาธารณสุขมหาลัยเด่นๆทีครับ

ผู้เขียนบทความ: www.dek-d.com

รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26686 คะแนน)

ระดับสูง: 4 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มาช่วยไล่อันดับคณะเกี่ยวกับสาธารณสุขมหาลัยเด่นๆทีครับ เราเรียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 54 เวลา 00:15 น. 12. ที่ไหนก้อดีคะ แนะนำว่าเอาที่สะดวกในเรื่องต่างๆๆคะ 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เฉพาะ คณะสาธารณสุขเหรอ ? หรือคณะอื่นในวิทย์-สุขภาพถ้าสาธารณสุขก็คง มหิดล มธ

2. รายชื่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ในประเทศไทย – วิกิพีเดีย

ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9973 คะแนน)

ระดับสูง: 3 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รายชื่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ในประเทศไทย – วิกิพีเดีย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย · คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย · คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก · คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิม 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนในสาขาสาธารณสุข มีดังต่อไปนี้

3. รีวิว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง

ผู้เขียนบทความ: www.admissionpremium.com

รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1852 คะแนน)

ระดับสูง: 3 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รีวิว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย · สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล · สาขาการบริหารโรงพยาบาล · สาขาสุขศึกษา · สาขาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร · สาขาวิทยาศาสตร์การ 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เอาใจน้องๆ ที่สนใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ถามกันมาเยอะว่าคณะนี้ มีสาขาอะไรน่าเรียนบ้าง แล้วจะ เรียนสาธารณสุข สาขาไหนดี แต่ละสาขามีรายละเอียดการเรียนยังไง รวมถึงมีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนบ้าง บทความนี้เรามาสรุปรีวิวสั้นๆ เกี่ยวกับการเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ แต่ละสาขามาให้แบบครบจบในบทความนี้ ใครสน

4. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ผู้เขียนบทความ: www.science.cmru.ac.th

รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38055 คะแนน)

ระดับสูง: 4 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขพร้อมนำสุขภาพดีสู่ชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความประทับใจเเรกของการเข้ามาเรียนในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คือ 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การที่กระผมได้มาศึกษาที่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนแห่งนี้ เป็นเพียงก้าวแรกในสาขาเดียวที่ให้ความรัก ความอบอุ่น และความน่าประทับใจให้แก่นักศึกษาทุก ๆ คน อีกทั้งสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนยังสอนให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้ มีประสบการณ์ในการทำงาน และมีจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขจึงทำให้เกิดแนวคิดและปรัชญาที่ว่า “ยึด

5. สาธารณสุขศาสตร์ คณะน่าเรียน สำหรับคนที่ชอบงานวิจัย วิเคราะห์

ผู้เขียนบทความ: campus.campus-star.com

รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31133 คะแนน)

ระดับสูง: 4 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สาธารณสุขศาสตร์ คณะน่าเรียน สำหรับคนที่ชอบงานวิจัย วิเคราะห์ คณะน่าเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ จบแล้วทำงานอะไร นักศึกษา มหาวิทยาลัย อยากเรียนบัญชี เลือกเรียนต่อที่ไหนดี? คะแนนที่ใช้มีอะไรบ้าง?

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ สามารถทำงานได้ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรคติดต่อ ทำงานในสถานบริหารของรัฐ เช่น สำนักงานสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ตำบล จนไปถึงระดับจังหวัด สถานพยาบาล โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด หรือหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ » หลักสูตร | วิทยาลัยเชียงราย

ผู้เขียนบทความ: www.crc.ac.th

รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11443 คะแนน)

ระดับสูง: 3 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ » หลักสูตร | วิทยาลัยเชียงราย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เป็นวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนเชิงวิทยาศาสตร์สุขภาพในภาคเหนือ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อคณะพยาบาล 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: อาชีพที่รองรับ
• นักวิชาการสาธารณสุข
• นักวิชาการสุขาภิบาล
• นักวิชาการหรือนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
• นักวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัย
• เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข
• เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข
• อาจารย์

7. ศิษย์เก่าดีเด่น – สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผู้เขียนบทความ: pgm.npru.ac.th

รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34580 คะแนน)

ระดับสูง: 4 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ศิษย์เก่าดีเด่น – สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิชาสาธารณสุขศาตร์หรือสาธารณสุขชุมชน ส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือชื่อเดิม 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
Statistics
User Online1 Today6 Yesterday29 This Month120 Last Month754 This Year5,822 Last Year7,624Start Count : 2014-11-02

8. 10 อาชีพยอดฮิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ – เรียนต่อไหนดี

ผู้เขียนบทความ: rtn-d.com

รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19909 คะแนน)

ระดับสูง: 3 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 10 อาชีพยอดฮิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ – เรียนต่อไหนดี คณะสาธารณสุขศาสตร์น่าจะเป็นอีกหนึงคณะที่มีคนสนใจเรียนกันเยอะมาก แต่ยังไม่ค่อยรู้ว่าจบไปทำงานอะไรได้บ้าง.

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แท็ก:

เรียนต่อไหนดี

เรียนต่อคณะสาธารณสุข

จบสาธารณสุขทำงานอะไร

9. สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้เขียนบทความ: iph.sut.ac.th

รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16297 คะแนน)

ระดับสูง: 3 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมรรถนะหลัก (Core competency). ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความ 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

10. หลักสูตรการศึกษา -.: คณะสาธารณสุขศาสตร์ :. – มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้เขียนบทความ: www.health.nu.ac.th

รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30036 คะแนน)

ระดับสูง: 4 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หลักสูตรการศึกษา -.: คณะสาธารณสุขศาสตร์ :. – มหาวิทยาลัยนเรศวร หากต้องการเรียนต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎี บัณฑิต สามารถนำผลการเรียนมาเทียบโอนเพื่อเข้าศึกษาได้ โดยที่ไม่ต้องเรียนรายวิชา 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต คลิกอ่าน
      
        สมัครเข้าศึกษา คลิกสมัครเข้าศึกษา

11. คณะ สาธารณสุขศาสตร์ เรียนอะไร จบมาทำอะไร มาดูกัน – triam-ent.com

ผู้เขียนบทความ: www.triam-ent.com

รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30887 คะแนน)

ระดับสูง: 4 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คณะ สาธารณสุขศาสตร์ เรียนอะไร จบมาทำอะไร มาดูกัน – triam-ent.com และมหาวิทยาลัยอื่นๆ. เรียนจบสามารถประกอบอาชีพ. เจ้าหน้าที่ศูนย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน กองความ 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เจ้าหน้าที่ศูนย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน, สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

12. เรียนสาธารณสุข.com มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ผู้เขียนบทความ: www.xn--22c7aod8bfd8cd0fb4a2c4f.com

รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38381 คะแนน)

ระดับสูง: 4 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เรียนสาธารณสุข.com มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนสาธารณสุข.com เวสเทิร์นออนไลน์.com มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรียนต่อ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เวสเทิร์นออนไลน์ เรียนต่อออนไลน.

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
แผนการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.H.)
การรับรองหลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาข

13. คณะ สาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ผู้เขียนบทความ: ph.kku.ac.th

รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5552 คะแนน)

ระดับสูง: 3 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คณะ สาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ระบบทะเบียนเรียน (ลงทะเบียน ตารางเรียน ดูเกรด) · ระบบกิจกรรมนักศึกษา · คำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา. ศิษย์เก่าดีเด่น. ศิษย์เก่าดีเด่น 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

14. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต – Western1.ac.th

ผู้เขียนบทความ: www.western.ac.th

รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32602 คะแนน)

ระดับสูง: 4 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต – Western1.ac.th สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข. สมัครเรียน สาขาการบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันคุณภาพการเรียนการสอนที่ดี 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขและความสําคัญของงานสาธารณสุข ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงาน สาธารณสุข การสาธารณสุขในประเทศและต่างประเทศ ระบบสาธารณสุขในประเทศไทย การพัฒนางานสาธารณสุขในประเทศไทย บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข นวัตกรรมสาธารณสุข นโยบายการแก้ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน แผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ แนวคิดเกี

15. รีวิว สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ผู้เขียนบทความ: www.u-review.in.th

รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (19589 คะแนน)

ระดับสูง: 3 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รีวิว สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สมัครเรียนทำอย่างไร. ระบบโควตา สุรนารี ปี4 ต้องฝึกงานที่ไหน หรือเป็นสหกิจมั้ย วิชาชีพ คือต้องเรียนสาขานี้นะครับ น่าสนใจแล้วก็ค่าตอบแทนดีมากด้วย 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่รับนักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยไม่มีการสอบข้อเขียน แต่พิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึ

16. เรียนจบคณะสาธารณสุขศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง | จ๊อบส์ดีบี

ผู้เขียนบทความ: th.jobsdb.com

รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31757 คะแนน)

ระดับสูง: 4 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เรียนจบคณะสาธารณสุขศาสตร์ทำงานอะไรได้บ้าง | จ๊อบส์ดีบี หลาย ๆ คนอาจเพิ่งเคยได้ยินชื่อ ‘คณะสาธารณสุขศาสตร์’ เป็นครั้งแรก คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร และจบไปแล้วจะสามารถทำงานอะไรได้บ้าง วันนี้ jobsdb 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ สามารถทำงานได้ในกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรคติดต่อ ทำงานในสถานบริการของรัฐ เช่น สำนักงานสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ตำบล จนไปถึงระดับจังหวัด สถานพยาบาล โรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด หรือหน่วยงานในส่วนกลางและภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการสาธาร

17. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – SRU Campus Hub

ผู้เขียนบทความ: campushub.sru.ac.th

รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38483 คะแนน)

ระดับสูง: 4 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – SRU Campus Hub ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้. สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน. นักวิชาการสาธารณสุข; นักวิชาการสิ่งแวดล้อม; นักวิทยาศาสตร์; พนักงานโรง 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปกติในระดับปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาเอกคือสาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชนและสาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยมีพื้นฐานหลักการทางวิชาชีพสาธารณสุขที่เหมือนกันจะมีข้อดีคือทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงในการวิเคราะห์และจัดการปัญหาได้อย่างครอ

18. คณะ สาธารณสุข ศาสตร์ – มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้เขียนบทความ: www.ph.up.ac.th

รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19217 คะแนน)

ระดับสูง: 3 ⭐

คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คณะ สาธารณสุข ศาสตร์ – มหาวิทยาลัยพะเยา ข่าวกิจกรรม · ข่าวประชาสัมพันธ์ · การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา · คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ · ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง · รับสมัครงาน 

คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ เรียน สาธารณสุข ที่ไหน ดี

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button