Sổ theo dõi của lớp phó học tập

Bảng theo dõi học tập của lớp phó học tập

Bảng theo dõi học tập của lớp phó học tập

Mẫu sổ theo dõi học tập là bảng theo dõi học tập tuần giúp lớp phó học tập quản lý, nắm được chi tiết tình hình học tập của cả lớp trong tuần, trong tháng… Mời các em học sinh tham khảo mẫu sổ theo dõi học tập trong bài viết dưới đây của VnDoc.

Bạn đang xem bài: Sổ theo dõi của lớp phó học tập

SỔ THEO DÕI HỌC TẬP

LỚP: …..

LPHT:…………………..

Năm học: 20… – 20…

BẢNG THEO DÕI HỌC TẬP TUẦN:……………

(Từ ngày…../…..đến ngày…../…..năm……….)

STT

TÊN

Phát biểu

+2đ/lần

Điểm 9,10

+3đ/lần

KTBC dưới 4

-3đ/lần

Tổng điểm học tập

1

2

3

4

5

6

Tổng điểm học tập tổ 1

1

2

3

4

5

6

7

Tổng điểm học tập tổ 2

1

2

3

4

5

6

7

Tổng điểm học tập tổ 3

1

2

3

4

5

6

7

Tổng điểm học tập tổ 4

Nhận xét học tập tuần

Các thành viên tích cực nhất:…………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………….…………………………………………

Các thành viên chưa tích cực:…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nhận xét chung

Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

Hướng khắc phục: ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nhiệm vụ của lớp phó Học tập

Lớp phó phụ trách học tập là người giúp lớp trưởng điều hành, quản lý các hoạt động liên quan đến học tập của lớp và của từng thành viên trong lớp, cụ thể:

Giúp lớp trưởng điều hành và quản lý lớp, đôn đốc lớp thực hiện nghiêm túc Quy chế và các Quy định của Nhà trường;

Liên hệ với phòng Ðào tạo, phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo, Khoa, giáo viên phụ trách môn học để nhận kế hoạch học tập (lý thuyết, thực hành, danh sách dự thi và lịch thi kết thúc học kỳ, kết quả thi học phần, kết quả xét lên lớp, danh sách học lại, lịch thi lại, kế hoạch thực tập, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp…), tổ chức lớp thực hiện đầy đủ và hoàn thành kế hoạch học tập;

Liên hệ với phòng HC-QT, tổ giảng đường và giáo viên phụ trách môn học để chuẩn bị giảng đường, thiết bị phục vụ cho môn học;

Ðôn đốc HSSV đi học đầy đủ, đúng giờ, đảm bảo học tập nghiêm túc; điểm danh, ghi sổ theo dõi giảng dạy đầy đủ, kịp thời;

Liên hệ với Trung tâm thư viện để đăng ký mượn tài liệu học tập và phân bổ tài liệu cho HSSV của lớp.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *