Biểu mẫu

Phụ lục hợp đồng xây dựng 2022

THPT Đồng Hới.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng mới nhất hiện nay. Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng được thể hiện gồm thông tin về hợp đồng xây dựng đã triển khai, thông tin các bên, lý do và nội dung ký phụ lục bổ sung và các vấn đề khác liên quan.

Phụ lục hợp đồng là một phần của hợp đồng nên có hiệu lực như hợp đồng. Phụ lục hợp đồng xây dựng bao gồm những thông tin, giải thích cụ thể và tỉ mỉ về những điều khoản, quy định trong nội dung của hợp đồng chính. Dưới đây là Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng mới nhất 2022 dành cho các doanh nghiệp thi công xây dựng, các bạn có thể tải về chỉnh sửa và sử dụng cho doanh nghiệp mình.

Bạn đang xem bài: Phụ lục hợp đồng xây dựng 2022

Phụ lục hợp đồng xây dựng được xem là một phần của hợp đồng. Nó là dạng văn bản đi kèm của các bên thỏa thuận để có thể mô tả, giải thích chi tiết hơn về những điều khoản trong hợp đồng. Những nội dung trong phụ lục luôn phải phù hợp và chính xác với những thông tin được đề cập trong hợp đồng và tuyệt đối không được trái với nội dung hợp đồng xây dựng.

Để đảm bảo tính minh bạch cho hợp đồng, phụ lục hợp đồng luôn đề cập rõ những thông tin cần thiết. Cụ thể như:

Vậy nên, để thuận tiện hơn cho những thủ tục liên quan sau này, yêu cầu các bên làm việc với nhau một cách kỹ lưỡng, xem xét lại những đối tượng được đề cập đã đúng và thống nhất từ hợp đồng qua bên mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng hay chưa.

Nếu như nội dung không đồng bộ, việc sửa đổi sẽ gây trở ngại nhiều cho quá trình thi công xây dựng. Vì thế, dựa trên nguyên tắc tự do, bình đẳng và thiện chí, các đối tượng ký kết hợp đồng nên chủ động hơn trong việc xem xét thông tin của hợp đồng.

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số……………../PLHĐ

– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm…………

– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ XÂY DỰNG (Bên A):

CÔNG TY:………………………………………………………………………………………………….

Đại diên: Ông………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: Giám đốc………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………….

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):

CÔNG TY……………………………………………………………………………………………………

Đại diên:……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84……………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ……. về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1……………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Điều khoản chung :

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành …bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….

5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………….. số………………và có giá trị kể từ ngày ký……..

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC

Trên đây THPT Đồng Hới.vn đã gửi tới các bạn Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng mới nhất cùng hướng dẫn cách soạn thảo chi tiết.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button