Biểu mẫu

Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp

Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp là gì? Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu tóm tắt về thông tin hồ sơ doanh nghiệp

1. Định nghĩa mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp là gì?

Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp là mẫu bản tóm tắt được lập ra để ghi chép về việc tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung tóm tắt, thông tin hồ sơ doanh nghiệp… Mẫu được ban hành theo Quyết định 3263/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bạn đang xem bài: Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp

2. Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp

TÓM TẮT THÔNG TIN HỒ SƠ

STT

Mã hồ sơ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp

Website

Năm thành lập DN

Mã số thuế

Ngành nghề kinh doanh

Các sản phẩm dịch vụ hình thành từ kết quả KH&CN

Thị trường chính

(Phần BTC ghi)

(Phần BTC ghi)

Ghi chú:

– Sau khi hoàn thiện mẫu tóm tắt thông tin này, ứng viên gửi về địa chỉ email:

– Tên email ghi rõ: “Hồ sơ vinh danh <tên công ty>”

– Kèm theo email là logo của doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (%)

Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu (%)

Tổng số lao động (người)

Trích lập Quỹ KH&CN (triệu đồng)

Thu nhập bình quân (triệu đồng/tháng)

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

Năm 20..

(Phần do BTC ghi)

(Phần do BTC ghi)

(Phần do BTC ghi)

(Phần do BTC ghi)

THÔNG TIN CHỦ DOANH NGHIỆP

NGƯỜI LIÊN HỆ

Họ, tên đệm

Tên

Giới tính

Chức danh

Điện thoại liên hệ

Email

Trình độ chuyên môn

Người liên hệ của DN

Điện thoại liên hệ

Email

Mẫu tóm tắt thông tin hồ sơ doanh nghiệp

mau tom tat thong tin ho so doanh nghiep 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button