Biểu mẫu

Mẫu tờ trình xin kinh phí 20-10

Tờ trình xin kinh phí ngày phụ nữ Việt Nam

Mẫu tờ trình xin kinh phí 20-10 là mẫu bản tờ trình được lập ra để xin kinh phí cho ngày 20-10. Mẫu nêu rõ nội dung của tờ trình, thông tin về số kinh phí xin… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ trình xin kinh phí 20-10

Tờ trình xin kinh phí 20 10

1. Bản tờ trình xin kinh phí 20-10 số 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

(V/v Xin kinh phí tổ chức ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam)

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường ………………

Tôi tên là: …………..

Chức vụ: Trưởng ban nữ Công gia chánh

Để thiết thực Chào mừng 82 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1931 – 20/10/…….). Tạo không khí vui vẻ, đoàn kết cùng hướng về ngày 20/10 đối với chị em đang công tác tại trường; Được sự thống nhất và cho phép của Chi bộ, BGH nhà trường và BCH Công đoàn, Ban nữ công gia chánh tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Để góp phần tổ chức thành công buổi tọa đàm nói trên nay ban nữ công gia chánh kính trình với BGH nhà trường và xin BGH nhà trường nhà hỗ trợ cho ban nữ công gia buổi lễ một khoản kinh phí nhằm phục vụ cho buổi tọa đàm, cụ thể là: ………………. đồng (……………………………………..)

Kính mong BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện để buổi tọa đàm diễn ra và thành công tốt đẹp.

Trong lúc chờ đợi sự quan tâm của BGH nhà trường quan tâm tạo điều kiện phê duyệt chúng tôi xin chân thành cám ơn!

………, ngày …..tháng ….năm ….

DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG TM. BAN NỮ CÔNG

2. Bản tờ trình xin kinh phí 20-10 số 2

CÔNG TY …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/…..

V/v xin kinh phí 20-10

……, ngày ….. tháng ….. năm

Kính gửi: ………………………………………….

Tên tôi là:……………………………………………….Chức vụ:………………………………………………………..

Thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng 20/10/20……….. của ……………….. ngày 01 tháng 10 năm 20……

Tôi lập tờ trình xin kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10 cụ thể như sau:

Dự trù kinh phí

TT

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG/HÀNG HÓA

ĐVT

S.LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

Hội diễn văn nghệ

1

Hỗ trợ công tác chỉ đạo

Người

2

2

Hổ trợ làm sân khấu

Người

3

3

Phông sự kiện

Tấm

1

4

Hỗ trợ người lên kế hoạch chương trình, duyệt kế hoạch

Người

2

5

Hỗ trợ dẫn chương trình

Người

2

6

Thuê loa đài, đàn ogan

Buổi

1

Giải thưởng

7

Giải nhất

Giải

1

8

Giải nhì

Giải

2

9

Giải Ba

Giải

3

10

Giải KK

Giải

5

11

Hổ trợ giám khảo

Người

2

Cộng:

Tổng mức kinh phí:………………………..(Bằng chữ:……………………………….)

Kính mong Ban lãnh đạo ……………………… xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu vt;

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

Đối với mẫu tờ trình xin kinh phí 20/10 trên đây các bạn có thể thay đổi một số nội dung khác sao cho phù hợp với yêu cầu của từng trường, cơ quan.

3. Nội dung của mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức 20/10

  • Tiêu ngữ và quốc hiệu “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” …
  • Cần có đơn vị kính gửi
  • Căn cứ thành lập tờ trình
  • Lý do
  • Thống kê các mục cần chi tiêu
  • Mục đích khi xin kinh phí

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button