Biểu mẫu

Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số chưa có số định danh cá nhân

Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số chưa có số định danh cá nhân là gì? Mẫu tờ khai gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu tờ khai đề nghị về việc hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số chưa có số định danh cá nhân

1. Định nghĩa mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số chưa có số định danh cá nhân là gì?

Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số chưa có số định danh cá nhân là mẫu bản tờ khai được lập ra để khai về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số chưa có số định danh cá nhân. Mẫu nêu rõ nội dung khai báo…

Bạn đang xem bài: Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số chưa có số định danh cá nhân

2. Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số chưa có số định danh cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
Đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số

(Sử dụng khi chưa được cấp số định danh cá nhân)

Họ, chữ đệm và tên khai sinh:…………………………………………………………………………….

Sinh ngày……. tháng…….. năm……… Dân tộc……………………………………………………….

Nơi thường trú/tạm trú:……………………………………………………………………………………..

Thuộc hộ nghèo theo Quyết định số…………………………………………………………………….

Là đối tượng được hỗ trợ quy định tại Điều 1 Nghị định số 39/2015/NĐ-CP:

TT

Các trường hợp sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ

Đánh dấu “X” vào ô tương ứng

1

Sinh một hoặc hai con.

2

Sinh con thứ ba, nếu cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân.

3

Sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

4

Đã có một con đẻ, nhưng sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

5

Sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

6

Sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

7

Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ).

8

Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai vợ chồng đã có con riêng (con đẻ); không áp dụng cho trường hợp hai vợ chồng đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

9

Phụ nữ thuộc hộ nghèo, là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Đề nghị Ủy ban nhân dân…………………………………….. xem xét, cấp hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và cam kết:

(1) (*)…………………… là đối tượng được hỗ trợ, chưa từng nhận hỗ trợ kinh phí của chính sách này.

(2) Sau khi nhận kinh phí hỗ trợ sẽ không sinh thêm con trái chính sách dân số, nếu vi phạm sẽ phải hoàn trả số tiền đã nhận và chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật./.

Thông tin người khai thay

Giấy CMND/Thẻ căn cước số:…………….
Ngày cấp:…………………………………………
Nơi cấp:…………………………………………..
Quan hệ với đối tượng hưởng:……………
Nơi thường trú/tạm trú:………………………

……….. ngày…….. tháng……. năm 20….
Người khai/Người khai thay
(Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ.
Trường hợp khai thay phải ghi đầy đủ thông tin của người khai thay)

____________________

*Ghi “Tôi” nếu là đối tượng đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp kê khai; ghi họ và tên đối tượng đề nghị được hưởng chính sách hỗ trợ khi khai thay.

Mẫu tờ khai đề nghị hỗ trợ kinh phí sinh con đúng chính sách dân số chưa có số định danh cá nhân

mau to khai de nghi ho tro kinh phi sinh con dung chinh sach dan so chua co so dinh danh ca nhan 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button