Biểu mẫu

Mẫu thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức

Bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức là mẫu bảng thông tin được lập ra để ghi chép về thông tin nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức. Mẫu nêu rõ thông tin về nhân lực cũng như cơ sở vật chất… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức

Nội dung cơ bản của mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức như sau:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC
————–

THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ

1. Thông tin chung về Hội đồng:

Văn phòng thường trực Hội đồng:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Chủ tịch Hội đồng:

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Chuyên ngành:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Điện thoại:

Email:

Thư ký Hội đồng:

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Chuyên ngành:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Điện thoại:

Email:

2. Thành viên, thư ký, nhân viên làm việc cho Hội đồng:

STT

Họ và tên

Giới tính
Năm sinh

Trình độ chuyên môn, chuyên ngành

Nhiệm vụ trong hội đồng

Chức vụ ngoài Hội đồng

Chứng chỉ GCP (ngày, đơn vị cấp)

3. Cơ sở vật chất dành cho hoạt động của Hội đồng:

STT

Loại phòng làm việc

Sử dụng riêng

Sử dụng chung (ghi rõ dùng chung với đơn vị nào)

1

Văn phòng thường trực Hội đồng

2

Phòng cho các thành viên Hội đồng đọc hồ sơ

3

Phòng họp Hội đồng

4

Kho lưu trữ hồ sơ

5

Khác (ghi rõ): ………………………….

4. Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Hội đồng

STT

Loại trang thiết bị

Số lượng (cái) sử dụng riêng

Số lượng (cái) sử dụng chung
(ghi rõ dùng chung với đơn vị nào)

1

Máy vi tính

2

Máy tính xách tay

3

Máy chiếu

4

Máy in

5

Máy photo

6

Máy fax

7

Máy scan

8

Tủ đựng hồ sơ

9

Khác (ghi rõ): ………………………

…………., ngày…tháng…năm…

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng thông tin về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của hội đồng đạo đức

mau thong tin ve nhan luc co so vat chat trang thiet bi lam viec cua hoi dong dao duc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button