Biểu mẫu

Mẫu thông tin hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu

Mẫu thông tin hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu là gì? Mẫu bản thông tin hệ thống quản lý gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu thông tin về hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu

1. Định nghĩa mẫu thông tin hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu là gì?

Mẫu thông tin hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu là mẫu bản thông tin được lập ra để ghi chép về thông tin hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin hệ thống quản lý…

Bạn đang xem bài: Mẫu thông tin hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu

2. Mẫu thông tin hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu

THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ NĂNG LỰC
KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ QUAN
THẨM QUYỀN NƯỚC XUẤT KHẨU

1. Hệ thống tổ chức và bộ máy quản lý:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Cán bộ thực thi nhiệm vụ (số lượng, trình độ, các khóa đào tạo về kỹ thuật…):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Hệ thống các văn bản, tiêu chuẩn, quy trình kiểm soát và chứng nhận an toàn thực phẩm:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Hệ thống kiểm tra, giám sát các chất tồn dư, vi sinh vật gây bệnh… đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Chương trình kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm:

………, ngày….. tháng….. năm……..
CƠ QUAN THẨM QUYỀN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NƯỚC XUẤT KHẨU
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu thông tin hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu

mau thong tin he thong quan ly va nang luc kiem soat an toan thuc pham cua nuoc xuat khau 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button