Biểu mẫu

Mẫu thống kê kết quả ban hành văn bản quy định luật, pháp lệnh của quốc hội có hiệu lực

Mẫu thống kê kết quả ban hành văn bản quy định luật, pháp lệnh của quốc hội có hiệu lực là gì? Mẫu bản thống kê kết quả ban hành văn bản quy định luật gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản thống kê kết quả ban hành văn bản quy định luật, pháp lệnh của quốc hội có hiệu lực

1. Định nghĩa mẫu thống kê kết quả ban hành văn bản quy định luật, pháp lệnh của quốc hội có hiệu lực là gì?

Mẫu thống kê kết quả ban hành văn bản quy định luật, pháp lệnh của quốc hội có hiệu lực là mẫu bản thống kê được lập ra để thống kê về kết quả ban hành văn bản quy định luật, pháp lệnh của quốc hội có hiệu lực. Mẫu nêu rõ nội dung thống kê, kết quả ban hành…

Bạn đang xem bài: Mẫu thống kê kết quả ban hành văn bản quy định luật, pháp lệnh của quốc hội có hiệu lực

2. Mẫu thống kê kết quả ban hành văn bản quy định luật, pháp lệnh của quốc hội có hiệu lực

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐANG CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

THỜI GIAN THỐNG KÊ TỪ: …
(Kèm theo Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020)

STT

Luật, pháp lệnh, nghị quyết

Số lượng văn bản của Chính phủ

Số lượng văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

Nội dung chưa được quy định chi tiết5

Tên văn bản, số ký hiệu

Ngày, có hiệu lực

Tổng số

Số văn bản ban hành đúng thời hạn

Số văn bản ban hành chậm thời hạn

Tổng số

Số văn bản ban hành đúng thời hạn

Số văn bản ban hành chậm thời hạn

5 Ghi rõ nội dung chưa được quy định chi tiết.

Mẫu thống kê kết quả ban hành văn bản quy định luật, pháp lệnh của quốc hội có hiệu lực

mau thong ke ket qua ban hanh van ban quy dinh luat phap lenh cua quoc hoi co hieu luc 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button