Biểu mẫu

Mẫu thông báo thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước

Mẫu thông báo thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước là gì? Mẫu bản thông báo thay đổi thông tin gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản thông báo thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước

1. Định nghĩa mẫu thông báo thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước là gì?

Mẫu thông báo thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc thay đổi thông tin tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, nội dung thay đổi thông tin tài khoản…

Bạn đang xem bài: Mẫu thông báo thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước

2. Mẫu thông báo thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước

ĐƠN VỊ ……………….
(Tên Tổ chức mở tài khoản)
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày….. tháng….. năm………….

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN THANH TOÁN
MỞ TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi:………………………………………………..

Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán (Chủ tài khoản):………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Quyết định thành lập số:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ giao dịch:…………………………. Điện thoại giao dịch:…………………………………

Tên tài khoản thanh toán:………………………………………………………………………………..

Số tài khoản thanh toán:………………………………………………………………………………….

Nơi mở tài khoản thanh toán:…………………………………………………………………………..

Đăng ký thay đổi thông tin trên Giấy đề nghị mở tài khoản thanh toán với Ngân hàng Nhà nước………………………………………………………… như sau (chỉ khai những nội dung thay đổi):

1. Thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán:

– Tên tổ chức mở tài khoản thanh toán:……………………………………………………………..

– Địa chỉ, điện thoại giao dịch:…………………………………………………………………………

– Người đại diện hợp pháp:………………………………………………………………………………

– Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán, người kiểm soát chứng từ giao dịch với NHNN):………………………………………………………………………………………………..

– ….

2. Thay đổi về mẫu dấu, chữ ký sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước1:

a) Thay đổi mẫu chữ ký:………………………………………………………………………………….

b) Thay đổi mẫu dấu (nếu có):…………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết:

– Những thông tin thay đổi trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng sự thật của các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán đính kèm.

– Chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và xin chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp chúng tôi không thực hiện đúng, đầy đủ quy định về mở và sử dụng tài khoản do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Hồ sơ đính kèm:
1) ……………………………………….
2) ……………………………………….

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sau khi kiểm soát và xác định các giấy tờ bổ sung, thay đổi tại Hồ sơ mở tài khoản thanh toán của……………………….., số tài khoản thanh toán………………………….. là đầy đủ và hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước……………………………………………. chấp thuận với những thay đổi trên của ……………………………………………………………………………..

____________________

[1] Kê khai đầy đủ các thông tin cá nhân của người đăng ký mẫu chữ ký (trường hợp có thay đổi) tương tự như việc đăng ký mẫu chữ ký lần đầu theo mẫu phụ lục số 02.

Thời điểm bắt đầu có hiệu lực:……………………………………………………………..……

…….., ngày…… tháng….. năm……..

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC/
GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH…………..
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu thông báo thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước

mau thong bao thay doi thong tin ve tai khoan thanh toan mo tai ngan hang nha nuoc 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button