Biểu mẫu

Mẫu thông báo đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực

Mẫu thông báo đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực là gì? Mẫu thông báo đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu thông báo đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực. Mẫu nêu rõ nội dung thông báo, nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn…

Bạn đang xem bài: Mẫu thông báo đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực

<TÊN CQT CẤP TRÊN>
<TÊN CƠ QUAN THUẾ>
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO
V/v: Đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực

Kính gửi: <Tên doanh nghiệp:…>

<Mã số thuế của doanh nghiệp:….>

<Địa chỉ nhận thông báo của doanh nghiệp:…>

Sau khi xem xét điều kiện thực hiện và văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn xác thực của doanh nghiệp.

Cơ quan thuế thông báo <chấp nhận/không chấp nhận> đề nghị sử dụng hóa đơn xác thực của doanh nghiệp.

(Trong trường hợp chấp nhận cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực thì ghi) Tài khoản đã được gửi đến hộp thư điện tử của doanh nghiệp, đề nghị doanh nghiệp thực hiện khai báo các thông tin liên quan theo nội dung hướng dẫn của cơ quan thuế tại thư điện tử này.

(Trong trường hợp không chấp nhận cho phép doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực thì ghi) Cơ quan thuế không chấp nhận doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực. Lý do: <Lý do không chấp nhận>.

Doanh nghiệp cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế theo địa chỉ: <Tên cơ quan thuế, bộ phận …doanh nghiệp có thể liên hệ>

Địa chỉ: <số nhà, đường phố…>:

Số điện thoại: ……………………….. Địa chỉ E-mail:

Cơ quan thuế thông báo để doanh nghiệp biết, thực hiện./.

Ghi chú:

– Chữ in nghiêng trong dấu <> chỉ là ví dụ. Chọn trường hợp 1 hoặc 2 theo kết quả xử lý đề nghị được sử dụng hóa đơn xác thực.

– Thông báo này được gửi tự động từ hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button