Biểu mẫu

Mẫu số B01a-TCVM: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ

Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ

Mẫu báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ

Mẫu số B01a-TCVM: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình tài chính giữa niên độ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2019/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu số B01a-TCVM: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ

Bản báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ

Đơn vị báo cáo …………

Địa chỉ ………………..

Mẫu số: B01a-TCVM
Ban hành theo Thông tư số 05/2019/TT-BTC Ngày 25/01 /2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý…. năm….

Tại ngày… tháng… năm

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này

Năm nay

Năm trước

(1)

(2)

(3)

(4)

A

Tài sản

I

Tiền mặt

….

….., ngày … tháng … năm ……..

Lập bảng
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Ghi chú:

(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo cáo tình hình tài chính năm – Mẫu số B01-TCVM.

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Mẫu số B01a-TCVM: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ

mau so b01a tcvm 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục tín dụng ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button