Biểu mẫu

Mẫu số 18.NT: Đề cương khảo nghiệm thức ăn thủy sản

Đề cương khảo nghiệm thức ăn thủy sản

Mẫu đề cương khảo nghiệm thức ăn thủy sản

Mẫu số 18.NT: Đề cương khảo nghiệm thức ăn thủy sản là mẫu bản đề cương được lập ra để lên đề cương về việc khảo nghiệm thủy sản. Mẫu được ban hành theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu số 18.NT: Đề cương khảo nghiệm thức ăn thủy sản

Đề cương về việc khảo nghiệm thức ăn thủy sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ CƯƠNG KHẢO NGHIỆM
Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở đăng ký khảo nghiệm:

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………. Số fax: ……………….. Email: ………………………………

2. Tên cơ sở thực hiện khảo nghiệm:

Địa chỉ: ……………….………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………. Số fax: ………………….. Email: ………………………..

3. Sản phẩm yêu cầu khảo nghiệm

a) Tên sản phẩm, thành phần, công dụng, hạn sử dụng, cảnh báo (nếu có):

………………………………………………………………………………………….

b) Nhà sản xuất: ………………………………………………………………………..

c) Các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm: ………………………………………….

4. Cơ sở khoa học và hiện trạng ứng dụng sản phẩm trong nước và trên thế giới

(Mô tả thông tin khoa học của sản phẩm, thành phần của sản phẩm và hiện trạng, hiệu quả sử dụng trong nước và trên thế giới)

II. NỘI DUNG KHẢO NGHIỆM

1. Nội dung

a) Xác định thành phần công bố của sản phẩm

b) Đánh giá độ an toàn của sản phẩm

c) Đánh giá tác dụng/công dụng/đặc tính của sản phẩm.

d) Xác định tồn dư trong môi trường và dư lượng trong thủy sản nuôi.

2. Phương pháp nghiên cứu và cách bố trí thí nghiệm

a) Phương pháp nghiên cứu

b) Bố trí thí nghiệm.

3. Biện pháp kiểm soát an toàn sinh học, bảo vệ môi trường trong quá trình khảo nghiệm

4. Kế hoạch triển khai

5. Dự kiến kết quả đạt được

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ CÓ SẢN PHẨM KHẢO NGHIỆM
(Ký tên và đóng du)

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM
(Ký tên và đóng du)

Mẫu số 18.NT: Đề cương khảo nghiệm thức ăn thủy sản

mau so 18 nt 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button