Biểu mẫu

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu hành mới

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu hành mới là gì? Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu phiếu tiếp nhận về hồ sơ đăng ký lưu hành mới

1. Định nghĩa mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu hành mới là gì?

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu hành mới là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu hành mới. Mẫu nêu rõ nội dung tiếp nhận, thông tin hồ sơ…

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu hành mới

2. Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu hành mới

BỘ Y TẾ
………………………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……./……..

….., ngày…. tháng….. năm 20….

PHIẾU TIẾP NHẬN
Hồ sơ đăng ký lưu hành mới

1. Tên đơn vị đăng ký:………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………………………

3. Thành phần hồ sơ:

1

Văn bản đề nghị đăng ký lưu hành mới

2

Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cơ sở đăng ký, cơ sở sản xuất

3

Giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký lưu hành

4

Tài liệu kỹ thuật của chế phẩm

5

Kết quả kiểm nghiệm (nộp cùng Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm)

6

Phiếu trả lời kết quả khảo nghiệm (bổ sung sau khi Bộ Y tế có văn bản cho phép khảo nghiệm)

7

Mẫu nhãn của chế phẩm

8

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (đối với chế phẩm nhập khẩu)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:

ngày

tháng

năm

Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:

ngày

tháng

năm

Ký nhận

Tiếp nhận hồ sơ bổ sung lần:

ngày

tháng

năm

Ký nhận

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu hành mới

mau phieu tiep nhan ho so dang ky luu hanh moi 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button