Biểu mẫu

Mẫu phiếu tiếp nhận đề nghị cấp mới, cấp lại GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả HIV

Mẫu phiếu tiếp nhận đề nghị cấp mới, cấp lại GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả HIV là gì? Mẫu phiếu tiếp nhận đề nghị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu phiếu tiếp nhận đề nghị về việc cấp mới, cấp lại GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả HIV

1. Định nghĩa mẫu phiếu tiếp nhận đề nghị cấp mới, cấp lại GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả HIV là gì?

Mẫu phiếu tiếp nhận đề nghị cấp mới, cấp lại GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả HIV là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc tiếp nhận đề nghị cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả HIV. Mẫu nêu rõ nội dung tiếp nhận…

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu tiếp nhận đề nghị cấp mới, cấp lại GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả HIV

2. Mẫu phiếu tiếp nhận đề nghị cấp mới, cấp lại GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả HIV

……1……
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…/PTN-…2

………3……, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

PHIẾU TIẾP NHẬN
Hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………….……………………………………………….

Đơn vị công tác:

…………………………………………………………………………………………

Đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị …4…………………… đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện khẳng định kết quả xét nghiệm HIV dương tính của …5… bao gồm:

1. …………………………………6…………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………..

4. ………………..………………………..……………………………………………..

5. …………………………………………………………………..……………………

Nơi nhận:
– Đơn vị nộp hồ sơ;
– Lưu: cơ quan tiếp nhận.

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

1 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ

2 Chữ viết tắt tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ

3 Địa danh

4 Ghi rõ lý do gửi hồ sơ (Cấp mới, cấp lại, điều chỉnh)

5 Tên cơ sở đề nghị

6 Liệt kê đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ

Mẫu phiếu tiếp nhận đề nghị cấp mới, cấp lại GCN đủ điều kiện khẳng định kết quả HIV

mau phieu tiep nhan de nghi cap moi cap lai gcn du dieu kien khang dinh ket qua hiv 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button