Biểu mẫu

Mẫu phiếu thu 01 – TT 2021 theo Thông tư 88 mới nhất

Phiếu thu của hộ cá nhân kinh doanh

Mẫu phiếu thu là một trong những biểu mẫu cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp và là loại giấy tờ không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu xuất kho. Sau đây là Phiếu thu của hộ cá nhân kinh doanh theo Thông tư  88/2021/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu thu 01 – TT 2021 theo Thông tư 88 mới nhất

Mẫu phiếu thu mới nhất

1. Mẫu 01-TT: Phiếu thu

mau phieu thu theo thong tu 88 1

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:…….

Địa chỉ:……………………………….

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU

Ngày …….tháng …….năm ……

Quyển số:…………

Số:………………………

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:………………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo:……………………………………………………………Chứng từ gốc:

Ngày …..tháng …..năm ……

Người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

2. Cách viết phiếu thu

Một mẫu phiếu thu chuẩn sẽ bao gồm đầy đủ các thông tin sau đây:

– Tên đơn vị, địa chỉ của doanh nghiệp, đơn vị lập phiếu thu

– Số quyển của phiếu thu và số của từng phiếu thu

– Tên của biểu mẫu:phiếu thu gì?

– Thông tin của người phụ trách nộp tiền: tên họ đầy đủ, địa chỉ. Với thông tin này cần phải được ghi một cách chính xác để khi có bất cứ vấn đề gì phát sinh sẽ dễ dàng trao đổi.

– Lý do nộp tiền

– Số tiền nộp và đơn vị tiền

– Chứng từ gốc (nếu có liên quan)

– Ký và đóng dấu của những bên liên quan

Để có thể viết được phiếu thu tiếp đến chúng tôi sẽ hướng dẫn Khách hàng cách hoàn thành, viết phiếu thu cho hợp lệ:

– Tại góc trên cùng bên trái, ghi rõ ràng tên của đơn vị, địa chỉ của đơn vị lập ra phiếu thu. Ở góc trên cùng bên phải, hãy ghi đúng số quyền, số của mỗi phiếu thu. – Tên biểu mẫu, hãy ghi rõ ràng phiếu thu gì. Ví dụ như khi sử dụng mẫu phiếu thu Hợp đồng xin giấy phép mỹ phẩm Khách hàng sẽ có tên biểu mẫu là PHIẾU THU giấy phép hợp đồng mỹ phẩm.

– Tại dòng “Họ và tên người nộp tiền” cần ghi chính xác họ và tên của người phụ trách nộp tiền. Trên dòng “Địa chỉ” thì thể hiện chính xác địa chỉ của người nộp tiền.

– Tại dòng “Lý do nộp tiền” Cần ghi rõ, ví dụ như: Thu tiền tạm ứng còn thừa, thu tiền bán hàng hóa, thu tiền dịch vụ còn thiếu của hợp đồng xin giấy phép mỹ phẩm.

– Tại dòng “Số tiền” thì chỉ việc ghi đúng số tiền cần nộp là xong, và thể hiện số tiền đó sau lệnh “Bằng chữ”. Phía dưới có dòng “Kèm theo” mục đích ghi vào số chứng từ gốc đi kèm nếu có.

Trên đây THPT Đồng Hới.vn đã gửi tới các bạn Mẫu phiếu thu theo Thông tư 88 cùng hướng dẫn cách viết phiếu thu chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button