Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện

Phiếu nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện

Mẫu phiếu ghi chép nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện

Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc nhận xét, đánh giá của ủy biên phản biện. Mẫu được ban hành theo Thông tư 08/2019/TT-BQP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện

Phiếu ghi chép nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, Ngày…tháng…năm…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ỦY VIÊN PHẢN BIỆN

Kết quả thực hiện dự án “…DA3 …”

Họ và tên: Đại tá Nguyễn Văn A

– Chức vụ:

– Đơn vị:

– Chức danh trong Hội đồng KH&CN cấp BQP: Ủy viên phản biện…

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Chấp hành các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng:

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Đáp ứng mục tiêu dự án:

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Thực hiện các nội dung đầu tư:

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Quản lý sử dụng kinh phí:

…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Hiệu quả ban đầu của dự án:

…………………………………………………………………………………………………………………………

6. Kết luận:

…………………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI NHẬN XÉT

Đại tá Nguyễn Văn A

Ghi chú:

– DA3: Tên dự án đầu tư.

Mẫu phiếu nhận xét, đánh giá của ủy viên phản biện

mau phieu nhan xet danh gia cua uy vien phan bien 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *