Biểu mẫu

Mẫu phiếu giới thiệu nhân sự

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu phiếu giới thiệu nhân sự để bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về mẫu phiếu giới thiệu nhân sự nhé.

Mẫu phiếu giới thiệu về nhân sự

1. Định nghĩa mẫu phiếu giới thiệu nhân sự là gì?

Mẫu phiếu giới thiệu nhân sự là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về phiếu giới thiệu nhân sự. Mẫu nêu rõ nội dung giới thiệu, thông tin người được giới thiệu…

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu giới thiệu nhân sự

2. Mẫu phiếu giới thiệu nhân sự

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN VỊ……

…….., ngàythángnăm

PHIẾU GIỚI THIỆU NHÂN SỰ
Để xem xét bổ nhiệm chức danh lãnh đạo
(tại Hội nghị…..)

Căn cứ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực cán bộ, tôi xin giới thiệu cán bộ để xem xét bổ nhiệm chức danh lãnh đạo như sau:

1. Chức danh Lãnh đạo thứ nhất ….

– Họ và tên:

– Chức vụ:

– Đơn vị:

– Ý kiến nhận xét:

2. Chức danh Lãnh đạo thứ hai (nếu đề nghị bổ nhiệm hai chức danh lãnh đạo) ….

– Họ và tên:

– Chức danh/chức vụ:

– Đơn vị:

– Ý kiến nhận xét:

Người viết phiếu
(không phải ký tên)

* Ghi chú: với mỗi 1 chức danh lãnh đạo chỉ được giới thiệu 1 người.

Mẫu phiếu giới thiệu nhân sự

mau phieu gioi thieu nhan su 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button