Biểu mẫu

Mẫu phiếu ghi ý kiến thành viên hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu phiếu ghi ý kiến thành viên hội đồng thẩm định nội dung triển lãm để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu phiếu ghi ý kiến thành viên hội đồng thẩm định nội dung triển lãm nhé.

Mẫu phiếu ghi chép ý kiến thành viên hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

1. Định nghĩa mẫu phiếu ghi ý kiến thành viên hội đồng thẩm định nội dung triển lãm là gì?

Mẫu phiếu ghi ý kiến thành viên hội đồng thẩm định nội dung triển lãm là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về ý kiến thành viên hội đồng thẩm định nội dung triển lãm. Mẫu nêu rõ nội dung y kiến, người lập phiếu…

Bạn đang xem bài: Mẫu phiếu ghi ý kiến thành viên hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

2. Mẫu phiếu ghi ý kiến thành viên hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU GHI Ý KIẾN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NỘI DUNG TRIỂN LÃM
(1)

Họ và tên: ………….………………………………………………………………….

Chức danh trong Hội đồng:……………………………………………………………

Sau khi xem xét hồ sơ và yêu cầu thẩm định, thành viên Hội đồng thẩm định nội dung triển lãm có ý kiến như sau:

1. Về các điều kiện đối với các tác phẩm, tài liệu, hiện vật, địa điểm triển lãm so với quy định tại Điều 8 Nghị định số 23/2019/NĐ-CP (2):

a) Tác phẩm, hiện vật, tài liệu được triển lãm có/không có một trong các nội dung được quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 8 Nghị định số 23/2019/NĐ-CP.

(Nếu có, ghi rõ nội dung đó là gì?)

…………………………………………………………………………………………

b) Tác phẩm, hiện vật, tài liệu có thuộc/không thuộc trường hợp bị đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu.

(Nếu có, ghi rõ nội dung đó là gì?)

…………………………………………………………………………………………

b) Tác phẩm, hiện vật, tài liệu có thuộc/không thuộc trường hợp bị đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu.

(Nếu có, ghi rõ tên tác phẩm, hiện vật, tài liệu)

…………………………………………………………………………………………

c) Tác phẩm, hiện vật, tài liệu có phù hợp/không phù hợp với chủ đề, nội dung của triển lãm.

(Nếu không, ghi rõ không phù hợp ở điểm nào)

…………………………………………………………………………………………

d) Tác phẩm, hiện vật, tài liệu có/không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp

(Nếu không, ghi rõ nội dung)

…………………………………………………………………………………………

đ) Địa điểm triển lãm có phù hợp/không phù hợp với quy mô của triển lãm

(Nếu không, ghi rõ nội dung)

…………………………………………………………………………………………

2. Thời điểm, thời gian triển lãm có phù hợp/không phù hợp (2)

(Nếu không, ghi rõ nội dung)

…………………………………………………………………………………………

3. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét (3):

a) Cấp phép/đồng ý cho tổ chức triển lãm

b) Không cấp phép/không đồng ý cho tổ chức triển lãm

c) Cấp phép/đồng ý cho tổ chức triển lãm nhưng cá nhân, tổ chức phải điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, nội dung.

……., ngày… tháng… năm 20…
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên của triển lãm theo Hồ sơ do tổ chức, cá nhân gửi

(2) Thành viên Hội đồng đánh dấu (X) vào ô (Có) hoặc (Không)

(3) Thành viên Hội đồng thẩm định chọn đề xuất một trong ba phương án a, b, c

Mẫu phiếu ghi ý kiến thành viên hội đồng thẩm định nội dung triển lãm

mau phieu ghi y kien thanh vien hoi dong tham dinh noi dung trien lam 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button