Biểu mẫu

Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là gì? Mẫu bản kết quả kiểm tra gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

1. Định nghĩa mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật là mẫu bản kết quả được lập ra để ghi chép về kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Mẫu nêu rõ nội dung kết quả kiểm tra, kết quả xử lý…

Bạn đang xem bài: Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

2. Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

KẾT QUẢ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THỜI GIAN THỐNG KÊ TỪ: 24/5/2005 ĐẾN 30/6/2019
(Kèm theo Kế hoạch Tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020)

Năm

Tổng số văn bản đã kiểm tra

Kết quả xử lý

Sai về nội dung

Sai về hình thức

2005

2019

Mẫu kết quả kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

mau ket qua kiem tra xu ly van ban quy pham phap luat 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button