Biểu mẫu

Mẫu giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống

Mẫu giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nôn nghiệp và Phát triển nông thôn.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
…………………(1)
——-

Bạn đang xem bài: Mẫu giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………………

……….., ngày …… tháng…… năm………

ẢNH

GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH RUỘNG GIỐNG/LẤY MẪU VẬT LIỆU NHẬN GIỐNG CÂY TRỒNG

…………………….(1)

Chứng nhận:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh thư nhân dân /số căn cước công dân: ……………………………………

Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ:

“Kiểm định ruộng giống…….(2)/ Lấy mẫu vật liệu nhân giống…………….(2

Thời gian từ ngày: …………………………………….đến ngày ……………………………..

Tại ……………………………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận này có giá trị trên toàn quốc và không thời hạn.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TẬP HUẤN
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Tên Đơn vị tập huấn

(2) Ghi rõ lĩnh vực tập huấn như sau:

Kiểm định ruộng giống cây hằng năm/ lô cây giống cây lâu năm

Lấy mẫu hạt giống/cây giống/…. (ghi rõ đối tượng cây trồng: lúa, ngô, cam, bưởi, cà phê, chuối…)

Mẫu giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm định ruộng giống

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button