Biểu mẫu

Mẫu đơn xin tham gia hội cựu chiến binh

Mẫu đơn xin về việc tham gia hội cựu chiến binh

Mẫu đơn xin tham gia hội cựu chiến binh là mẫu đơn được lập ra để xin được tham gia hội cựu chiến binh. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, quá trình công tác… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin về việc tham gia hội cựu chiến binh

mau don xin tham gia hoi cuu chien binh 1

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn xin tham gia hội cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức xã hội – chính trị của các cựu chiến binh của các lực lượng vũ trang và bán vũ trang trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia qua các thời kỳ, của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Hội Cựu chiến binh là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.

Mẫu đơn xin tham gia hội cựu chiến binh là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được tham gia hội cựu chiến binh.

Mẫu đơn xin tham gia hội cựu chiến binh gồm những nội dung:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin tham gia

Quá trình công tác của bản thân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button