Biểu mẫu

Mẫu đơn xin miễn coi thi tốt nghiệp – Đơn xin nghỉ coi thi

Mẫu đơn xin được miễn coi thi tốt nghiệp là gì? Mẫu đơn xin được miễn coi thi tốt nghiệp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin miễn coi thi tốt nghiệp là mẫu đơn được lập ra để xin được miễn coi thi tốt nghiệp. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin miễn…

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn xin miễn coi thi tốt nghiệp – Đơn xin nghỉ coi thi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

—***—

ĐƠN XIN NGHỈ COI THI

Kính gửi:

  • Sở Giáo dục và Đào tạo………………
  • Trường………………………………………

Tôi là:…………………………………………… Sinh ngày :……………………………

CMND số: …………………….. Ngày cấp:………….. Nơi cấp:……………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………….

Hiện tại, tôi đang là giáo viên dạy môn …………….. tại tổ ………………, trường THPT ……………………………..

Lý do xin nghỉ coi thi: Bản thân đang mang thai tháng thứ……, người không được khỏe

Vậy tôi viết đơn này kính mong Tổ ……., BGH Trường…….. và Sở GD-ĐT…….tạo điều kiện giúp đỡ cho bản thân được nghỉ không tham gia coi thi và chấm thi tốt nghiệp năm học…………..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……….., ngày………..tháng……….năm

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin miễn coi thi tốt nghiệp là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được miễn coi thi tốt nghiệp.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button