Mẫu đơn xin hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn

Mẫu đơn xin được hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn là gì? Mẫu đơn xin được hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin được hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn

1. Định nghĩa mẫu đơn xin hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn là gì?

Mẫu đơn xin hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn là mẫu đơn được lập ra để xin được hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn. Mẫu đơn nêu rõ nội dung xin hỗ trợ, số kinh phí xin…

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn xin hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn

2. Mẫu đơn xin được hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn

mau don xin ho tro kinh phi lam duong giao thong nong thon 1

Mẫu đơn xin hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn là mẫu đơn được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn.

Mẫu đơn xin hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Nội dung xin hỗ trợ

+ Tổng số kinh phí

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *