Mẫu đơn xin di chuyển, chặt cây xanh

Mẫu đơn xin được di chuyển, chặt cây xanh là gì? Mẫu đơn xin được di chuyển, chặt cây xanh gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn xin được di chuyển, chặt cây xanh

1. Định nghĩa mẫu đơn xin di chuyển, chặt cây xanh là gì?

Mẫu đơn xin di chuyển, chặt cây xanh là mẫu đơn được lập ra để xin được di chuyển, chặt cây xanh. Mẫu đơn nêu rõ nội dung di chuyển, chặt cây, người làm đơn…

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn xin di chuyển, chặt cây xanh

2. Mẫu đơn xin được di chuyển, chặt cây xanh

mau don xin di chuyen chat cay xanh 1

Mẫu đơn xin được di chuyển, chặt cây xanh thường được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được di chuyển, chặt cây xanh.

Mẫu đơn xin được di chuyển, chặt cây xanh gồm các nội dung sau:

+ Thông tin cá nhân, tổ chức người làm đơn

+ Nội dung xin di chuyển, chặt cây

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *