Biểu mẫu

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Mẫu đơn khởi kiện về việc tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì? Mẫu đơn khởi kiện gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn khởi kiện về việc tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

1. Định nghĩa mẫu đơn khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì?

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là mẫu đơn được lập ra để xin được khởi kiện về việc bồi thường thiệt hại người hợp đồng. Mẫu nêu rõ nội dung khởi kiện, người làm đơn…

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2. Mẫu đơn về việc khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

mau don khoi kien boi thuong thiet hai ngoai hop dong 1

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nếu như BLDS năm 2005 nêu ra 3 nguyên tắc cơ bản về BTTH ngoài hợp đồng, được quy định tại Điều 605 thì BLDS năm 2015 chỉ ra 5 nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Theo đó, BLDS năm 2015 đã bổ sung thêm 2 nguyên tắc:

– Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

– Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là mẫu đơn thường được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để ghi chép về việc khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng gồm những nội dung sau:

+ Thông tin bị đơn, nguyên đơn

+ Nội dung khởi kiện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Biểu mẫu

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Mẫu đơn khởi kiện về việc tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì? Mẫu đơn khởi kiện gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu đơn khởi kiện về việc tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

1. Định nghĩa mẫu đơn khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì?

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là mẫu đơn được lập ra để xin được khởi kiện về việc bồi thường thiệt hại người hợp đồng. Mẫu nêu rõ nội dung khởi kiện, người làm đơn…

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2. Mẫu đơn về việc khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

mau don khoi kien boi thuong thiet hai ngoai hop dong 1

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Nếu như BLDS năm 2005 nêu ra 3 nguyên tắc cơ bản về BTTH ngoài hợp đồng, được quy định tại Điều 605 thì BLDS năm 2015 chỉ ra 5 nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Theo đó, BLDS năm 2015 đã bổ sung thêm 2 nguyên tắc:

– Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

– Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là mẫu đơn thường được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để ghi chép về việc khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng gồm những nội dung sau:

+ Thông tin bị đơn, nguyên đơn

+ Nội dung khởi kiện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button