Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc, quảng cáo thuốc

Đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc

Mẫu đơn xin xác nhận nội dung thông tin thuốc, quảng cáo thuốc

Mẫu đơn xin xác nhận nội dung thông tin thuốc, quảng cáo thuốc là mẫu đơn được lập ra để xin được xác nhận nội dung thông tin thuốc, quảng cáo thuốc. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin của thuốc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc, quảng cáo thuốc

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin xác nhận nội dung thông tin thuốc, quảng cáo thuốc như sau:

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
Số: ……….……..
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC(1)/QUẢNG CÁO THUỐC

Kính gửi:…………………………………

1.Tên cơ sở đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc(1)/quảng cáo thuốc(2):

2. Địa chỉ:

3. Số điện thoại, Fax, E-mail:

4. Họ, tên, số điện thoại của người liên hệ khi cần:

5. Danh mục thuốc đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc(1)/quảng cáo thuốc(2):

Số TT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

1

2

3

6. Tài liệu kèm theo:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

7. Cam kết của cơ sở:

Cơ sở đã nghiên cứu và cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của có liên quan trong lĩnh vực dược./.

Tên tỉnh/thành phố, ngày … tháng… năm…

Giám đốc cơ sở hoặc người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ, tên; đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Áp dụng đối với Đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc;

(2) Áp dụng đối với Đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc.

Mẫu đơn xin xác nhận nội dung thông tin thuốc, quảng cáo thuốc

mau don de nghi xac nhan noi dung thong tin thuoc quang cao thuoc

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button