Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

Đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

Mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân là mẫu đơn đề nghị được cá nhân, tổ chức lập ra để đề nghị về việc tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, địa điểm và diện tích khu đất xin giao, thời gian sử dụng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

Mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp

1. Mẫu đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

don de nghi tiep tuc duoc giao dat nong nghiep cho ho gia dinh ca nhan 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC ĐƯỢC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO HỘ GIA ĐÌNH,
CÁ NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ……………………………….
– Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ………

1. Họ và tên người đề nghị tiếp tục được giao đất ……………………………………

……………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Số sổ hộ khẩu: ……………………… cấp ngày ………. tháng ….. năm …………..

3. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………., Điện thoại: …………

4. Địa điểm khu đất đề nghị tiếp tục được giao: ………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

5. Diện tích đề nghị tiếp tục được giao (m2): …………………………………………

6. Nguồn gốc đất đề nghị tiếp tục giao: do ……………………………………………

Thời hạn sử dụng đất là ………… năm và kết thúc thời hạn vào ngày ….. tháng ….. năm …..

7. Mục đích sử dụng ………………………………………………………………………

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

…, ngày … tháng … năm…
Người đề nghị tiếp tục được giao đất
(Ký và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…

1. Về người đề nghị tiếp tục được giao đất là hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp

……………………………………………………………………………………………….

2. Về khả năng quỹ đất để giao: ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

…, ngày … tháng … năm…
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

2. Thủ tục giao đất cho hộ gia đình, cá nhân

Chuẩn bị hồ sơ:

Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

– Đơn xin giao đất;

– Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

Lưu ý: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất.

– Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

Ngoài các giấy tờ theo quy định, khi nộp hồ sơ thì phải xuất trình chứng minh thư nhân nhân, thẻ căn cước công dân.

Lưu ý: Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện miễn, giảm tiền sử dụng đất thì nộp kèm hồ sơ đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Theo Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục theo các bước sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ

– Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Giải quyết yêu cầu

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện những công việc sau:

– Hướng dẫn người xin giao đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Người được giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất.

– Trình UBND cấp huyện quyết định giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất.

– Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Thời hạn giải quyết:

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn giải quyết thủ tục giao đất như sau:

+ Không quá 20 ngày, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

+ Không quá 30 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Xây dựng – Nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button