Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN

Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN là gì? Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn đề nghị về việc thay đổi thông tin tên miền .VN

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN là gì?

Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc thay đổi thông tin tên miền .VN. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin thay đổi… Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN

2. Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TÊN MIỀN “.VN”
(Dành cho cá nhân; hoặc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp)

Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”

Chúng tôi/tôi là chủ thể tên miền……………………………… làm đơn đề nghị Nhà đăng ký…………………………………………………….. xem xét và thay đổi thông tin của tên miền. Cụ thể như sau:

Thông tin hiện tại

Thông tin đề nghị được thay đổi

Nội dung thông tin cần thay đổi:

(Tên chủ thể, thông tin liên hệ của chủ thể, máy chủ DNS,…)

………………………………….

………………………………….

………………………………….

…………………………………….

……………………………………..

……………………………………..

Lý do thay đổi thông tin

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Chúng tôi/tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin cung cấp và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

.…………, ngày…….. tháng……… năm……..
Xác nhận của chủ thể tên miền
(Cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

Mẫu đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền .VN

mau don de nghi thay doi thong tin ten mien vn 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button