Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản để nghiên cứu, làm mẫu phân tích

Đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản để nghiên cứu, làm mẫu phân tích

Mẫu đơn đề nghị về việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản để nghiên cứu, làm mẫu phân tích

Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản để nghiên cứu, làm mẫu phân tích là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản đề nghiên cứu hoặc làm mẫu phân tích. Mẫu được ban hành theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản để nghiên cứu, làm mẫu phân tích

Đơn đề nghị về việc nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản để nghiên cứu, làm mẫu phân tích

(Tên tổ chức, cá nhân):……
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………………

……….., ngày …… tháng …… năm 20 ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI, THỦY SẢN
ĐỂ NGHIÊN CỨU/LÀM MẪU PHÂN TÍCH TẠI PHÒNG THỬ NGHIỆM

Kính gửi: …………………………………………………… (1)

Tên đơn vị: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………; Fax: ……….…………; Email: …………………….

1. Đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản sau đây để làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm:

TT

Tên mẫu thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Khối lượng*

Bản chất, công dụng

Dạng, màu

Quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

1

2

3

(*) Không quá 2,0 kg đối với mỗi sản phẩm để làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm. Riêng nhập khẩu về với mục đích nghiên cứu thì khối lượng phải phù hợp với nội dung nghiên cứu.

2. Thời gian nhập: ……………………………………………………………………

3. Cửa khẩu nhập: ……………………………………………………………………

4. Ghi rõ mục đích nghiên cứu/phân tích: ……………………………………………

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan về thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

_______________

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền.

Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản để nghiên cứu, làm mẫu phân tích

mau don de nghi nhap khau thuc an chan nuoi thuy san de nghien cuu lam mau phan tich 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button