Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh là gì? Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn đề nghị về việc điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh là gì?

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin điều chỉnh nội dung… Mẫu được ban hành theo Nghị định 50/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh

2. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

…[1]…., ngày … tháng … năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động do thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: …………………………………………………..

Địa điểm: ………………………….[2] ……………………..…………………………..

Điện thoại: ………………………… Email (nếu có): …………………………………

Đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động vì: [3]

Thay đổi quy mô giường bệnh

Thay đổi cơ cấu tổ chức

Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn

Hồ sơ bao gồm: [4]

1. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự bổ sung của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

2. Hồ sơ nhân sự bổ sung của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

3. Phạm vi hoạt động chuyên môn dự kiến

Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét quyết định./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

[1] Địa danh.

[2] Địa chỉ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

[3] Đánh dấu X vào nội dung đề nghị phù hợp.

[4] Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với những giấy tờ có trong hồ sơ.

Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh

mau don de nghi dieu chinh noi dung giay phep hoat dong cua co so kham chua benh 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button