Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho nhà thầu

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho nhà thầu

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho nhà thầu

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho nhà thầu là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho nhà thầu. Mẫu được ban hành theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho nhà thầu

Đơn đề nghị về việc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho nhà thầu

TÊN NHÀ THẦU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Kính gửi:

(Cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường)
– Bộ Tài nguyên và Môi trường.

I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

Tên nhà thầu:

Địa chỉ trụ sở chính tại nước ngoài

Số điện thoại: ……………… Fax: ……………… E-mail:

Website

Địa chỉ đăng ký tại Việt Nam

Số điện thoại: ……………… Fax: ……………… E-mail:

Quyết định chọn thầu/trúng thầu số:

Tên cơ quan/tổ chức ban hành quyết định:

Căn cứ Nghị định số ………/2019/NĐ-CP ngày…. tháng………năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, đề nghị cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung sau:

1. ……………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………..

3 ……………………………………………………………………………..

4 ……………………………………………………………………………..

(Ghi rõ các nội dung hoạt động đề nghị cấp phép)

II. PHẠM VI, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG

1. Phạm vi hoạt động: Nêu rõ phạm vi hoạt động đo đạc và bản đồ của gói thầu theo đơn vị hành chính kèm theo tọa độ trong hệ tọa độ quốc gia.

2. Thời hạn đề nghị của giấy phép: Ghi theo thời gian đăng ký thực hiện nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu.

III. KÊ KHAI NĂNG LỰC

1. Lực lượng kỹ thuật

a) Số lượng theo hồ sơ dự thầu

STT

Chuyên ngành kỹ thuật

Theo đăng ký hồ sơ dự thầu của nhà thầu

Hiện có

1

Đo đạc

….

2

Bản đồ

…………..

b) Danh sách nhân lực kỹ thuật đo đạc và bản đồ hiện có

STT

Họ và tên

Bằng cấp

Thâm niên(2)

1

(Nguyễn Văn B)

(Kỹ sư trắc địa)

(05 năm)

2

(Nguyễn Văn C)

(Trung cấp địa chính)

(03 năm)

3

………………

………………

………………

2. Thiết bị công nghệ

STT

Tên, mã hiệu của thiết bị, công nghệ

Số lượng đăng ký theo hồ sơ dự thầu

Số lượng thực tế hiện có

Ghi chú

1

2

3

………

………………

………

………

………

Cam kết: Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung kê khai này./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA NHÀ THẦU
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho nhà thầu

mau don de nghi cap giay phep hoat dong do dac va ban do cho nha thau 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button