Biểu mẫu

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón là gì? Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc đăng ký phân bón. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký nhập khẩu phân bón… Mẫu được ban hành theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Bạn đang xem bài: Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu phân bón

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……………….

………., ngày ….. tháng ….. năm ……

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………….. Fax: ………………………………….

2. Tên phân bón: ………………………………………………………………………..

3. Số lượng nhập khẩu: ………………………………………………………….……..

4. Nhà sản xuất, xuất xứ: ………………………………………………………………

5. Mục đích nhập khẩu

□ Phân bón để khảo nghiệm

□ Phân bón dùng cho sân thể thao, khu vui chơi giải trí

□ Phân bón sử dụng trong dự án nước ngoài tại Việt Nam

□ Phân bón làm quà tặng, làm hàng mẫu

□ Phân bón tham gia hội chợ, triển lãm

□ Phân bón phục vụ nghiên cứu khoa học

□ Phân bón làm nguyên liệu sản xuất phân bón khác

□ Phân bón tạm nhập, tái xuất hoặc phân bón quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam; phân bón gửi kho ngoại quan; phân bón nhập khẩu vào khu chế xuất

6. Thời gian nhập khẩu (dự kiến):………………………………………………………

7. Cửa khẩu nhập khẩu (dự kiến):………………………………………………………

8. Các tài liệu nộp kèm theo: ……………………………………………..……………

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến phân bón nhập khẩu.

Khi cần liên hệ theo địa chỉ: ……, điện thoại: ……, Fax: ….., E-mail: …………..…..

…….., ngày …… tháng …. năm….
Tổ chức, cá nhân đăng ký
(Ký tên, đóng dấu)

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button