Biểu mẫu

Mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

Mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

1. Định nghĩa mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp là gì?

Mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin đăng ký xuất vận đơn hàng…

Bạn đang xem bài: Mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

2. Mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……., ngày…. tháng….. năm…….

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
XUẤT VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG THỨ CẤP

(Áp dụng đối với doanh nghiệp Việt Nam đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của mình)

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Tên công ty (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký doanh nghiệp):……………………………………………………………………………………..

Tên công ty viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)……………………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:……………………………

Do:………………….. cấp ngày…… tháng…… năm….. tại…………………………………………….

Lĩnh vực hoạt động chính:………………………………………………………………………………….

Vốn điều lệ:……………………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………………………….. Tại Ngân hàng:………………………………………

Điện thoại:…………………….. Fax:…………, Email:………….. Website (nếu có)……………..

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp Việt Nam (nêu rõ tên tổ chức, cá nhân).

Chúng tôi cam kết:

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

– Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động kinh doanh nói chung và những quy định liên quan đến hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không của tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ giao nhận Việt Nam.

Đại diện có thẩm quyền của công ty
(ghi rõ chức danh cụ thể ký tên, đóng dấu)

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

– Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện) đối với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;

– Bản sao mẫu vận đơn thứ cấp của doanh nghiệp giao nhận;

– Biên lai nộp lệ phí.

Mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp

mau de nghi cap giay chung nhan dang ky xuat van don hang khong thu cap 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button