Biểu mẫu

Mẫu danh sách thành viên tổ hợp tác

Mẫu danh sách thành viên tổ hợp tác là gì? Mẫu bản danh sách thành viên tổ hợp tác gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản danh sách thành viên tổ hợp tác

1. Định nghĩa mẫu danh sách thành viên tổ hợp tác là gì?

Mẫu danh sách thành viên tổ hợp tác là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về thành viên tổ hợp tác. Mẫu nêu rõ thông tin của các thành viên là cá nhân, thành viên là pháp nhân…

Bạn đang xem bài: Mẫu danh sách thành viên tổ hợp tác

2. Mẫu danh sách thành viên tổ hợp tác

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ HỢP TÁC

(Kèm theo Hợp đồng hợp tác của Tổ hợp tác ………1.
Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng hợp tác)

I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc hộ chiếu

Phần đóng góp

Thời điểm đóng góp

Chữ ký của thành viên

Giá trị phần đóng góp2 (bằng s; VNĐ)

Tỷ lệ (%)

II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN

STT

Tên pháp nhân

Địa chỉ trụ sở chính

Số Giấy chứng nhận đăng ký (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)

Phần đóng góp

Thời điểm đóng góp

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Giá trị phần đóng góp3 (bằng số; VND)

Tỷ lệ (%)

…….., ngày…. tháng…. năm…
ĐẠI DIỆN CỦA TỔ HỢP TÁC
(Ký, ghi rõ họ tên4)

___________________

1 Tên Tổ hợp tác dự định thành lập

2 Ghi tổng giá trị phần đóng góp của từng thành viên.

3 Ghi tổng giá trị phần đóng góp của từng thành viên.

4 Đại diện tổ hợp tác ký trực tiếp vào đây

Mẫu danh sách thành viên tổ hợp tác

mau danh sach thanh vien to hop tac 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button