Biểu mẫu

Mẫu danh sách các cổ đông góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Mẫu danh sách các cổ đông góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì? Mẫu bản danh sách gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản danh sách các cổ đông góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng

1. Định nghĩa mẫu danh sách các cổ đông góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng là gì?

Mẫu danh sách các cổ đông góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách các cổ đông góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung danh sách, thông tin các cổ đông…

Bạn đang xem bài: Mẫu danh sách các cổ đông góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng

2. Mẫu danh sách các cổ đông góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (THÀNH VIÊN) GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY …(*)

STT (1)

Tên cổ đông, thành viên góp vốn (2)

Địa chỉ (3)

Số Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương, hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu (4)

Giá trị vốn góp (5)

Số cổ phần (6)

Loại cổ phần (7)

Tỷ lệ vốn góp (8)

I. Cổ đông (thành viên) sáng lập:

Tổ chức

1

Công ty A

2

Cá nhân

3

Nguyễn Văn A

4

II. C đông (thành viên) góp vn khác

Tổ chức

5

Công ty B

6

Cá nhân

7

Nguyễn Văn B

8

Trưởng Ban trù bị
(Ký và ghi rõ họ tên)

__________________

(*) Tên tổ chức tín dụng phi ngân hàng đề nghị thành lập

Mẫu danh sách các cổ đông góp vốn thành lập tổ chức tín dụng phi ngân hàng

mau danh sach cac co dong gop von thanh lap to chuc tin dung phi ngan hang 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button