Biểu mẫu

Mẫu công văn nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp

Công văn nhập khẩu thuốc

Mẫu công văn về việc nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp

Mẫu công văn về việc nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp. Mẫu nêu rõ nội dung nhập khẩu, thông tin về thuốc nhập khẩu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu công văn nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp như sau:

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…../………
V/v nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa …

Hà Nội, ngàythángnăm

Kính gửi: Cơ sở …

Bộ Y tế nhận được Đơn hàng số … ngày … của cơ sở về việc nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần/thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất;

Căn cứ…………..,

Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Đồng ý để Cơ sở nhập khẩu thuốc theo những nội dung sau:

1. Tên thuốc:

Tên thuốc (hoạt chất, hàm lượng/nồng độ), dạng bào chế, quy cách đóng gói

2. Số lượng: (bằng số và bằng chữ)

Tổng khối lượng nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt ……….:

3. Nhà sản xuất:

-Tên: …

– Địa chỉ:…

4. Nhà xuất khẩu:

-Tên: …

– Địa chỉ:…

6. Điều kiện nhập khẩu:

* Hàng sẽ được nhập về qua cửa khẩu: …

* Hàng hóa không được phép chuyển bằng đường bưu điện.

* Giấy phép này không được trao đổi.

* Giấy phép có hiệu lực: ….

* Giấy phép chỉ có giá trị cho một lần nhập khẩu.

* Cơ sở phải thực hiện các quy định tại… và các quy định có liên quan.

Bộ Y tế thông báo để Cơ sở biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– ……;
– ……;
– Bộ CA;
– Lưu VT, …

BỘ TRƯỞNG

Mẫu công văn về việc nhập khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp

mau cong van nhap khau thuoc thanh pham dang phoi hop

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button