Biểu mẫu

Mẫu công văn nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại

Công văn cho phép nhập khẩu thuốc

Mẫu công văn về việc cho phép nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại

Mẫu công văn về việc cho phép nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại. Mẫu nêu rõ thông tin thuốc nhập khẩu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu công văn nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại

Nội dung cơ bản của mẫu công văn về việc cho phép nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại như sau:

Tên cơ quan cấp phép nhập khẩu
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………..
V/v nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại

Hà Nội, ngàythángnăm

Kính gửi: …

(Tên cơ quan cấp phép nhập khẩu) nhận được Văn thư số … ngày … của (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu) và các tài liệu kèm theo về việc nhận …;

Căn cứ ………;

(Tên cơ quan cấp phép nhập khẩu) có ý kiến như sau:

1. Đồng ý để (tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nhập khẩu) nhập khẩu … thuốc, cụ thể như sau:

TT

Tên thuốc

Hoạt chất, thành phần, hàm lượng

Số lượng

1

2

3

2. Các quy định cụ thể tương ứng với từng loại thuốc nhập khẩu.

(Tên cơ quan cấp phép nhập khẩu) thông báo để … biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, …

Thủ trưởng cơ quan

Mẫu công văn về việc cho phép nhập khẩu thuốc không vì mục đích thương mại

mau cong van nhap khau thuoc khong vi muc dich thuong mai

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button