Biểu mẫu

Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ

Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ là gì? Mẫu biểu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu biểu báo cáo chi tiết về tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ

1. Định nghĩa mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ là gì?

Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo chi tiết về tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình quản lý sử dụng nhà ở…

Bạn đang xem bài: Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ

2. Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ

TÊN BỘ, NGÀNH/UBND CẤP TỈNH

TT

Loại nhà ở công vụ và địa chỉ

Diện tích sử dụng nhà ở công vụ (m2)

Tên người ở thuê nhà ở công vụ

Chức vụ, cơ quan, đơn vị công tác của người thuê nhà ở công vụ

Thời gian bố trí theo hợp đồng

Tiền thuê nhà hàng tháng

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

I

Biệt thự

II

Chung cư

III

Nhà liền kề

Tổng cộng

Người lập biểu
(ký và ghi rõ họ, tên)

….. , ngày ….tháng ….năm…
CƠ QUAN BÁO CÁO
(Ký tên và đóng dấu)

Điện thoại liên hệ: …………..

Ghi chú:

– Cột 3: Đối với nhà ở công vụ là biệt thự thì báo cáo thêm về diện tích đất khuân viên của biệt thự;

– Cột 6: Ghi rõ thời gian thuê nhà ở theo hợp đồng ký kết từ ngày …tháng…năm đến ngày…tháng…năm;

Mẫu biểu báo cáo chi tiết tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ

mau bieu bao cao chi tiet tinh hinh quan ly su dung nha o cong vu 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button