Biểu mẫu

Mẫu biên bản phiên họp lựa chọn, thông qua án lệ

Mẫu biên bản phiên họp lựa chọn, thông qua án lệ là gì? Mẫu biên bản phiên họp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu biên bản về phiên họp lựa chọn, thông qua án lệ

1. Định nghĩa mẫu biên bản phiên họp lựa chọn, thông qua án lệ là gì?

Mẫu biên bản phiên họp lựa chọn, thông qua án lệ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về phiên họp lựa chọn, thông qua án lệ. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung của phiên họp… Mẫu được ban hành theo Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán.

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản phiên họp lựa chọn, thông qua án lệ

2. Mẫu biên bản phiên họp lựa chọn, thông qua án lệ

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày tháng năm 20

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
Lựa chọn, thông qua án lệ

– Căn cứ Điều 22 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

– Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.

Ngày … tháng … năm …(1) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tiến hành phiên họp để lựa chọn, thông qua án lệ.

I. Thành phần tham gia phiên họp:

– Tham gia phiên họp có …(2) thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

– Chủ trì: …………………………………………………………………………………………………………..

– Người ghi biên bản: …………………………………………………………………………………………

II. Nội dung phiên họp: (3)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

III. Kết quả biểu quyết thông qua án lệ: (4)

Sau khi thảo luận, Hội đồng Thẩm phán đã tiến hành biểu quyết; kết quả như sau:

– Số thành viên đồng ý thông qua án lệ: ………………………………………………………………..

– Số thành viên không đồng ý thông qua án lệ: ………………………………………………………

– Ý kiến khác: …………………………………………………………………………………………………….

Phiên họp kết thúc lúc … giờ … ngày … tháng … năm …

CHỦ TRÌ

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(1) Ghi ngày, tháng, năm Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tiến hành phiên họp.

(2) Ghi số thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tham gia phiên họp.

(3) Ghi nội dung phát biểu, thảo luận tại phiên họp.

(4) Ghi kết quả biểu quyết thông qua đối với từng án lệ.

Mẫu biên bản phiên họp lựa chọn, thông qua án lệ

mau bien ban phien hop lua chon thong qua an le 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button