Biểu mẫu

Mẫu biên bản kiểm tra khai thác lâm sản

Biên bản kiểm tra khai thác lâm sản

Mẫu biên bản ghi chép kiểm tra khai thác lâm sản

Mẫu biên bản kiểm tra khai thác lâm sản là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra khai thác lâm sản. Mẫu được ban hành theo Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản kiểm tra khai thác lâm sản

Biên bản kiểm tra khai thác lâm sản

…………………….
……………………
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……., hồi ……. giờ ….. Tại:……………………..

Chúng tôi gồm:

1)………………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: ……………….

2)………………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: ……………….

3)………………………………., chức vụ: …………………., đơn vị: ……………….

Tiến hành kiểm tra khai thác lâm sản của (tổ chức, cá nhân):……………………………..

Địa chỉ:……………………………………..; nghề nghiệp: …………………………………….

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân số: ……; ngày cấp …………,nơi cấp….

Số đăng ký kinh doanh/Mã số doanh nghiệp số …….; ngày cấp …………, nơi cấp….

Người làm chứng (nếu có):

Họ tên ………………….CMND/Căn cước công dân số: ……….; ngày cấp ………, nơi cấp…

Nội dung kiểm tra:

1) Kiểm tra hồ sơ khai thác:

…………………………………………………………………………………………………………………..

2) Kiểm tra hiện trường khai thác.

…………………………………………………………………………………………………………………..

3) Kiểm tra lâm sản sau khai thác

…………………………………………………………………………………………………………………..

4) Kết luận sau kiểm tra:

…………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành ….bản, giao cho tổ chức/cá nhân được kiểm tra một bản./.

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN TỔ KIỂM TRA
(Ký ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM CHỨNG
(nếu có, ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản kiểm tra khai thác lâm sản

mau bien ban kiem tra khai thac lam san 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button