Biểu mẫu

Mẫu biên bản kiểm tra chạy thử máy chính đường dài

Biên bản kiểm tra chạy thử máy chính đường dài

Mẫu biên bản ghi chép việc kiểm tra chạy thử máy chính đường dài

Mẫu biên bản kiểm tra chạy thử máy chính đường dài là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra chạy thử máy chính đường dài. Mẫu được ban hành theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản kiểm tra chạy thử máy chính đường dài

Biên bản về việc kiểm tra chạy thử máy chính đường dài

CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…/ĐKTC

……….., ngày …… tháng ……. năm

BIÊN BẢN KIỂM TRA
CHẠY THỬ MÁY CHÍNH ĐƯỜNG DÀI(*)

Tên tàu:………………………………………………….; Ký hiệu thiết kế:

Ký hiệu máy:…………………………………………….; Số máy:

Công suất Ne, KW: ……..; Vòng quay định mức ne, v/ph : ………

Nơi sản xuất: ………………………………………….; Năm sản xuất: ……..

Số TT

Chế độ thử

Vòng quay máy (v/ph)

Thời gian (phút)

áp lực dầu bôi trơn kg/cm2

Nhiệt độ dầu bôi trơn, °c

Nhiệt độ nước làm mát, °c

Nhiệt độ khí xả, °c

áp lực dầu hộp số kg/cm2

Nhiệt độ . dầu hộp số, °c

% Công suất Ne

ứng với % ne

Vòng trong

Vòng ngoài

1

Chạy không tải

15

Chạy tiến

2

25

63

15

3

50

80

15

4

75

91

15

5

100

100

4÷6h

6

110

103

15

Chạy lùi

7

100

100

15

8

Chạy ở vòng quay ổn định nhỏ nhất

Theo thực tế

15

Ý KIẾN NHẬN XÉT

………………………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

CƠ SỞ ĐÓNG TÀU

ĐẠI DIỆN HÃNG MÁY

ĐĂNG KIỂM VIÊN

Ghi chú: (*) Đăng kiểm xem xét áp dụng quy trình thử của hãng máy trong trường hợp hãng máy đã công b quy trình thử.

Mẫu biên bản kiểm tra chạy thử máy chính đường dài

mau bien ban kiem tra chay thu may chinh duong dai 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Biểu mẫu

Mẫu biên bản kiểm tra chạy thử máy chính đường dài

Biên bản kiểm tra chạy thử máy chính đường dài

Mẫu biên bản ghi chép việc kiểm tra chạy thử máy chính đường dài

Mẫu biên bản kiểm tra chạy thử máy chính đường dài là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm tra chạy thử máy chính đường dài. Mẫu được ban hành theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản kiểm tra chạy thử máy chính đường dài

Biên bản về việc kiểm tra chạy thử máy chính đường dài

CƠ SỞ ĐĂNG KIỂM TÀU CÁ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…/ĐKTC

……….., ngày …… tháng ……. năm

BIÊN BẢN KIỂM TRA
CHẠY THỬ MÁY CHÍNH ĐƯỜNG DÀI(*)

Tên tàu:………………………………………………….; Ký hiệu thiết kế:

Ký hiệu máy:…………………………………………….; Số máy:

Công suất Ne, KW: ……..; Vòng quay định mức ne, v/ph : ………

Nơi sản xuất: ………………………………………….; Năm sản xuất: ……..

Số TT

Chế độ thử

Vòng quay máy (v/ph)

Thời gian (phút)

áp lực dầu bôi trơn kg/cm2

Nhiệt độ dầu bôi trơn, °c

Nhiệt độ nước làm mát, °c

Nhiệt độ khí xả, °c

áp lực dầu hộp số kg/cm2

Nhiệt độ . dầu hộp số, °c

% Công suất Ne

ứng với % ne

Vòng trong

Vòng ngoài

1

Chạy không tải

15

Chạy tiến

2

25

63

15

3

50

80

15

4

75

91

15

5

100

100

4÷6h

6

110

103

15

Chạy lùi

7

100

100

15

8

Chạy ở vòng quay ổn định nhỏ nhất

Theo thực tế

15

Ý KIẾN NHẬN XÉT

………………………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

CƠ SỞ ĐÓNG TÀU

ĐẠI DIỆN HÃNG MÁY

ĐĂNG KIỂM VIÊN

Ghi chú: (*) Đăng kiểm xem xét áp dụng quy trình thử của hãng máy trong trường hợp hãng máy đã công b quy trình thử.

Mẫu biên bản kiểm tra chạy thử máy chính đường dài

mau bien ban kiem tra chay thu may chinh duong dai 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button