Biểu mẫu

Mẫu báo cáo tình hình phân phối, sử dụng sổ tiết kiệm trắng của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Mẫu báo cáo tình hình phân phối, sử dụng sổ tiết kiệm trắng của tổ chức tín dụng là hợp tác xã là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản báo cáo tình hình phân phối, sử dụng sổ tiết kiệm trắng của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình phân phối, sử dụng sổ tiết kiệm trắng của tổ chức tín dụng là hợp tác xã là gì?

Mẫu báo cáo tình hình phân phối, sử dụng sổ tiết kiệm trắng của tổ chức tín dụng là hợp tác xã là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình phân phối, sử dụng sổ tiết kiệm trắng của tổ chức tín dụng là hợp tác xã. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 21/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tình hình phân phối, sử dụng sổ tiết kiệm trắng của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

2. Mẫu báo cáo tình hình phân phối, sử dụng sổ tiết kiệm trắng của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Đơn vị báo cáo….

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI, SỬ DỤNG SỔ TIẾT KIỆM TRẮNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG LÀ HỢP TÁC XÃ
(Tháng…năm…)

TT

Loại sổ tiết kiệm

Số đầu kỳ

Số nhập trong kỳ

Số sử dụng trong kỳ

Số cuối kỳ

Số lượng

Từ serial đến serial

Giá trị hạch toán

Số lượng

Từ serial đến serial

Giá trị hạch toán

Số lượng

Từ serial đến serial

Đơn vị nhận phân phối (*)/ Giá trị hạch toán

Số lượng

Từ serial đến serial

Giá trị hạch toán

I

Sổ tiết kiệm đã được đưa vào sử dụng (**)

1

Sổ tiết kiệm không kỳ hạn

2

Sổ tiết kiệm có kỳ hạn

II

Sổ tiết kiệm chưa đưa vào sử dụng (***)

1

Sổ tiết kiệm không kỳ hạn

2

Sổ tiết kiệm có kỳ hạn

III

Sổ tiết kiệm hỏng, mất

Ghi chú:

Ngân hàng hợp tác xã không điền dữ liệu vào các ô có nội dung về giá trị hạch toán.

(*) Ngân hàng hợp tác xã điền chi tiết đến từng quỹ tín dụng nhân dân.

(**) Sổ tiết kiệm đã được ngân hàng hợp tác xã phân phối cho quỹ tín dụng nhân dân hoặc sổ tiết kiệm quỹ tín dụng nhân dân đã phát hành cho người gửi tiền tại thời điểm báo cáo.

(***) Sổ tiết kiệm đã in nhưng chưa được ngân hàng hợp tác xã phân phối cho quỹ tín dụng nhân dân hoặc sổ tiết kiệm quỹ tín dụng nhân dân đã nhập từ ngân hàng hợp tác xã nhưng chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo.

Mẫu báo cáo tình hình phân phối, sử dụng sổ tiết kiệm trắng của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

mau bao cao tinh hinh phan phoi su dung so tiet kiem trang cua to chuc tin dung la hop tac xa 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button