Biểu mẫu

Mẫu báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ

Mẫu báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ là gì? Mẫu báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ là gì?

Mẫu báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình nợ theo chủ nợ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin tình hình nợ… Mẫu được ban hành theo Thông tư 80/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ

2. Mẫu báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ

Cơ quan thực hiện: UBND Tỉnh/Thành phố …

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ CỦA UBND TỈNH ………. THEO CHỦ NỢ

Kỳ báo cáo: Từ ngày…… Đến ngày….

Đơn vị: Nguyên tệ

STT

TÊN CHỦ NỢ

Dư nợ đầu kỳ

Dư nợ đầu kỳ quy VND

Dư nợ cuối kỳ

Dư nợ cuối kỳ quy VND

Trong đó, Dư nợ quá hạn cuối kỳ

Dư nợ quá hạn cuối kỳ quy VND

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Chủ nợ A

Dự án …

II

Chủ nợ B

Dự án …

III

Chủ nợ C

Dự án …

Tổng dư nợ (quy VNĐ)

Hạn mức nợ theo quy định (VNĐ)

Ghi chú:

– Cột 4: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo

– Cột 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo

………, Ngày …… tháng …… năm …

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ

mau bao cao tinh hinh no theo chu no 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button